Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 29-sep-2023
Giltig från 29-sep-2023

Denna integritetspolicy beskriver Valhalla Sport AB 559447-5245:s, Lokalvägen 5, Löddeköpinge, 24642, Sverige, e-post: info@valhallasport.se, policys gällande insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://valhallasport.se) (”Tjänsten”). Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen få inte tillgång till eller använd Tjänsten.

Information vi samlar in:
Vi kommer att samla in och behandla följande personliga information om dig:
– Namn
– E-post
– Mobil
– Födelsedatum
– Adress
– Betalningsinfo

Hur vi samlar in din information:
Vi samlar in/mottar information om dig på följande sätt:
– När en användare fyller i registreringsformuläret eller på annat sätt lämnar personlig information
– Interagerar med webbplatsen
– Från offentliga källor

Hur vi använder din information:
Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:
– Marknadsföring/Reklam
– Skapa användarkonto
– Behandla betalning
– Support
– Administrationsinfo
– Riktad reklam
– Hantera användarkonto

Hur vi delar din information:
Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:
– Annonservice
– Sponsorer
– Marknadsföringsbyråer
– Analys
– Datainsamling & process

Bevarande av din information:
Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge vi behöver det för att uppfylla de ändamål för vilka den samlades in som detaljerat i denna Integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information för längre perioder såsom bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller för andra legitima skäl som verkställande av rättsliga rättigheter, bedrägeriförebyggande, etc. Kvarvarande anonym information och aggregerad information, som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter:
Beroende på den lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera din personliga data eller ta emot en kopia av din personliga data, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina data, be oss dela (port) din personliga information till en annan enhet, dra tillbaka alla samtycken du har gett oss för att behandla dina data, en rätt att inlämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@valhallasport.se.

Cookies etc:
För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen hänvisa till vår Cookiepolicy.

Säkerhet:
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Emellertid, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller försäkra säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Klagomål / Dataskyddsombud:
Om du har några frågor eller oro över behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss, kan du mejla vårt klagomålsombud på Valhalla Sport AB 559447-5245, Lokalvägen 5, Löddeköpinge, Sverige 24642, e-post: info@valhallasport.se. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.